صبحانه میان وعده ناهار
شنبه

نان + پنیر

نان + کره + مربا 

 سوپ  
 ماکارونی + ماست
یکشنبه

نان + شکلات صبحانه

 ژله

عدس پلو + کشمش + ماست

خوراک لوبیا + پوره سیب زمینی

دوشنبه

 نان + خامه

سوپ جو

شوید پلو + مرغ + ماست

سبزی پلو + کوکو سبزی + ماست

سه شنبه

فرنی

 نان + پنیر + خیار 

لوبیا پلو + سالاد 

استمبولی + سالاد

چهارشنبه

نان + تخم مرغ نیمرو

  بیسکویت

هویج پلو + ماستتاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ | 14:54 | نویسنده : خاله مریم |

 

   
      -
صبحانه میان وعده ناهار
شنبه نان + پنیر
نان + کره  + مربا
سوپ مرغ
ماکارونی + ماست
یکشنبه

نان + پنیر

نان + خامه

ژله و میوه

استمبولی+ ماست

برنج + خورش اسفناج + مرغ

دوشنبه

شیر برنج

سوپ قارچ

برنج + خورش کرفس + ماست

عدس پلو + کشمش + ماست

سه شنبه خوراک لوبیا
نان + شکلات صبحانه

شوید پلو + مرغ + ماست

سبزی پلو + کوکوسبزی + ماست

چهارشنبه تخم مرغ پخته + سیب زمینی پخته
نان + پنیر + خیار
نان + خوراک راگو


تاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ | 8:4 | نویسنده : خاله مریم |

 

   
      -
صبحانه میان وعده ناهار
شنبه نان + پنیر
نان + کره  + مربا
سوپ مرغ
ماکارونی + ماست
یکشنبه

نان + شکلات صبحانه

نان + خامه

ژله + بیسکویت

برنج + قورمه سبزی + ماست

استمبولی + ماست

دوشنبه

نان + پنیر

نان + کره + مربا

سوپ قارچ برنج یونانی ( برنج + مرغ + نخودفرنگی + هویج + سیب زمینی )
سه شنبه فرنی
کیک خانگی

سبزی پلو + مرغ + ماست

سبزی پلو + کوکوسبزی + ماست

چهارشنبه تخم مرغ پخته + سیب زمینی میوه

عدس پلو + کشمش + ماست

نان + خوراک لوبیا + پوره سیب زمینیتاريخ : یکشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ | 8:35 | نویسنده : خاله مریم |
 

  صبحانه میان وعده ناهار
شنبه

نان + پنیر

نان + کره + مربا

 سوپ  ورمیشل
 ماکارونی + ماست
یکشنبه

نان + خامه

نان + پنیر

 کیک خانگی

برنج + خورش مرغ + کدو سبز + هویج

عدس پلو + کشمش

دوشنبه

  لوبیا داغ

سوپ جو

شوید پلو + مرغ + ماست

سبزی پلو + کوکو سبزی + ماست

سه شنبه

فرنی

 نان + پنیر + خیار

لوبیا پلو + سالاد

استمبولی + سالاد

چهارشنبه

نان + تخم مرغ نیمرو

  بیسکویت

آبگوشت + نانتاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ | 14:21 | نویسنده : خاله مریم |
 

  صبحانه میان وعده ناهار
شنبه

نان + پنیر

 سوپ
 ماکارونی + ماست
یکشنبه تعطیل
 تعطیل

تعطیل

دوشنبه

  نان + تخم مرغ نیمرو

کیک خانگی

خوراک مرغ  + برنج + ماست

سه شنبه

تعطیل

تعطیل

تعطیل

چهارشنبه

نان + خامه

   کرم کارامل

قورمه سبزی + برنج + ماستتاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ | 14:12 | نویسنده : خاله مریم |
 

  صبحانه میان وعده ناهار
شنبه

----------

----------
 ----------------
یکشنبه نان + پنیر
 کیک خانگی

خورش قیمه + برنج + ماست

خوراک لوبیا + پوره سیب زمینی + نان

دوشنبه

  نان + شکلات صبحانه

نان + پنیر

سوپ مرغ + کرفس

عدس پلو + گوشت چرخ کرده + ماست

خوراک مرغ + پلو + ماست

سه شنبه

عدسی

 بیسکویت سبوس دار+ شیر گرم

لوبیا پلو + ماست

راگو + نان

چهارشنبه

نان + پنیر

نان + کره + مربا

   کرم کارامل

سبزی پلو + کوکو سبزی + ماست

شوید پلو + مرغ + ماست

 تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ | 15:1 | نویسنده : خاله مریم |
 

  صبحانه میان وعده ناهار
شنبه

نان + پنیر

کره + مربا + نان

 سوپ
 ماکارونی + ماست
یکشنبه عدسی
 کیک خانگی

شوید پلو + مرغ + ماست

نان + خوراک لوبیا + پوره سیب زمینی

دوشنبه

  نان + تخم مرغ پخته

ژله

برنج + قورمه سبزی + ماست

برنج یونانی ( مرغ ، نخود فرنگی ، گوجه و ذرت ) + ماست

سه شنبه

نان + پنیر

نان + کره + مربا

 بیسکویت + شیر گرم

نان + کتلت + سوپ

عدس پلو + کشمش + ماست

چهارشنبه

نان + خامه

نان + شکلات صبحانه

   سبزیجات پخته

توپک مرغ و کنجد + سوپ

ساندویچ الویه + سوپتاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ | 14:51 | نویسنده : خاله مریم |
 

  صبحانه میان وعده ناهار
شنبه

نان + پنیر

کره + مربا + نان

 سوپ
 ماکارونی + ماست
یکشنبه نان + حلوا شکری
نان + خامه
 کیک خانگی

شوید پلو + مرغ

عدس پلو + کشمش + ماست

دوشنبه

  نان + پنیر

نان + خامه شکلاتی

فرنی

 قیمه پلو + ماست

زرشک پلو + مرغ + ماست

سه شنبه

کره + مربا

تارت شکلاتی

 نان + پنیر + خیار

استمبولی + ماست

سبزی پلو + کوکو سبزی + ماست

چهارشنبه عدسی     کورن فلکس + شیر

کباب تابه ای + سس گوجه + برنج

تاس کباب + برنجتاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ | 14:40 | نویسنده : خاله مریم |

  صبحانه میان وعده ناهار
شنبه

نان + پنیر

نان + کره + مربا

 سوپ سبزیجات  ماکارونی + ماست
یکشنبه نان + خامه
نان + شکلات صبحانه
 میوه خورش قیمه + برنج + ماست
کوکو سیب زمینی + سالاد
دوشنبه   نان + تخم مرغ پخته فرنی  سبزی پلو + کوکو سبزی + ماست
شوید پلو + مرغ + ماست
سه شنبه    عدسی  کرم کارامل  خوراک مرغ + برنج + ماست
کباب تابه ای + سس گوجه + برنج + ماست
چهارشنبه  نان + پنیر
نان + خامه
     آش رشته  استمبولی + ماست
خورش کرفس + برنج + ماستتاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ | 14:53 | نویسنده : خاله مریم |

 صبحانهمیان وعدهناهار
شنبه

نان + پنیر

نان + کره + مربا

 سوپ  ماکارونی + ماست
یکشنبهتخم مرغ نیمرو کرم کارامل شویدپلو + مرغ + ماست
سبزی پلو + کوکو سبزی + ماست
دوشنبه  نان + خامه
نان + شکلات صبحانه
میوهبرنج + کباب تابه ای + سس گوجه
خورش قورمه سبزی + برنج + ماست
سه شنبه  فرنی سوپ سبزیجاتزرشک پلو + مرغ + ماست
عدس پلو + کشمش + ماست
چهارشنبهلوبیای داغ     کیک خانگی  قیمه پلو + ماست
برنج + خوراک مرغ و کدو + ماستتاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ | 14:58 | نویسنده : خاله مریم |
  صبحانه میان وعده ناهار
شنبه

نان + پنیر

نان + کره + مربا

 سوپ  ماکارونی + ماست
یکشنبه نان + تخم مرغ پخته  کرم کارامل مرغ + برنج + ماست
دوشنبه   -----------------  -----------  --------------------
سه شنبه   -----------------  -----------  --------------------
چهارشنبه شکلات صبحانه      ژله   عدس پلو + کشمش + ماست


تاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ | 14:43 | نویسنده : خاله مریم |

 


       -
صبحانه میان وعده نهار
شنبه نان + پنیر
نان + كره و مربا
سوپ ماکارونی + ماست
یکشنبه نان + تخم مرغ نیمرو
نان + کره + مربا
کیک خانگی نان + کوکو سیب زمینی + سالاد
شوید پلو + مرغ + ماست
دوشنبه فرنی آش رشته خوراک لوبیا + پوره سیب زمینی
برنج + قورمه سبزی + ماست
سه شنبه نان + کره + مربا
نان + پنیر
ژله زرشک پلو + مرغ + ماست
برنج + کباب تابه ای + سس گوجه
چهارشنبه نان + حلوا شکری
نان + شکلات صبحانه
سوپ سبزیجات سبزی پلو + کوکو سبزی +  ماست
برنج + خوراک مرغ + ماستتاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ | 11:25 | نویسنده : خاله مریم |
 


      - 
صبحانه میان وعده ناهار
شنبه نان + پنیر + چای کم رنگ
نان + کره مربا + چای کم رنگ
سوپ ماکارونی + ماست
یکشنبه نان + تخم مرغ پخته کیک خانگی عدس پلو + گوشت چرخ کرده + ماست
کوکو سیب زمینی + سالاد
دوشنبه تارت شكلاتي کرم کارامل شوید پلو + مرغ + ماست
سبزی پلو + کوکو سبزی + ماست
سه شنبه نان + کره + مربا + شیر گرم
نان + پنیر + شیر گرم
سالاد ميوه زرشک پلو + مرغ + ماست
خوراک لوبیا + پوره سیب زمینی
چهارشنبه نان + پنیر
نان + خامه
آش رشته استمبولی + ماست
برنج + قورمه سبزی + ماستتاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ | 11:48 | نویسنده : خاله مریم |
 

 


-
صبحانه میان وعده ناهار
شنبه نان + پنیر
نان + كره+مربا
سوپ  ماکارونی + ماست
یکشنبه      
دوشنبه نان + پنیر
نان + حلوا شکری

ژله و بادام و پسته
عدس پلو + گوشت چرخ کرده + ماست
شوید پلو + مرغ + ماست
سه شنبه نان + تخم مرغ نیمرو  فرنی خوراک لوبیا + پوره سیب زمینی + نان 
قیمه پلو + ماست
چهارشنبه نان +پنير سوپ سبزيجات

كباب تابه اي + سس گوجه + برنج

ساندويچ الويهتاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ | 8:2 | نویسنده : خاله مریم |
 

- صبحانه میان وعده ناهار
شنبه

نان + پنیر+ چای کم رنگ

نان +کره مربا + چای کم رنگ

سوپ ماکارونی + ماست
یکشنبه

نان + تخم مرغ پخته

 

کیک خانگی

عدس پلو + گوشت چرخ کرده+ ماست

کوکو سیب زمینی+ سالاد

دوشنبه فرنی
ژله و بادام

شوید پلو + مرغ + ماست

سبزی پلو + کوکو سبزی + ماست

سه شنبه

نان + کره + مربا + شیر گرم

نان + پنیر

میوه

زرشک پلو + مرغ + ماست

خوراک لوبیا + پوره سیب زمینی

چهارشنبه

نان + شکلات صبحانه

نان + خامه

نان + پنیر + خیار

استمبولی + ماست

برنج + قورمه سبزی + ماستتاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ | 8:35 | نویسنده : خاله مریم |

 

-

صبحانه میان وعده ناهار
شنبه

نان + پنیر

کره + مربا + نان

سوپ سبزی ماکارونی + ماست
یکشنبه

نان + خامه

نان + شکلات صبحانه

 ژله با بادام و پسته

برنج + قورمه سبزی + ماست

ساندویچ کتلت + سالاد

دوشنبه نان + تخم مرغ نیمرو کیک شکلاتی با شیر

سوپ + توپک مرغ و کنجد و سیب زمینی

خوراک لوبیا + پوره سیب زمینی

سه شنبه عدسی سوپ کرفس و سیب زمینی

سبزی پلو با کوکو سبزی + ماست

شوید پلو + مرغ +ماست

چهارشنبه نان + پنیر + چای بیسکویت سبوس دار + شیر

ساندویچ گوشت و قارچ

عدس پلو + کشمش با ماستتاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ | 11:11 | نویسنده : خاله مریم |

ایام هفته

صبحانه

میان وعده

ناهار

هفته دوم شهريورماه

شنبه

نان و پنیر+ چای

کره و مربا + چای 

سوپ سبزی

ماکارونی و ماست

یكشنبه

 نان و خامه

نان و شکلات صبحانه

             بستنی و ژله

برنج و قورمه سبزی و ماست

نان + کتلت + سالاد 

دوشنبه

نان و تخم مرغ نیمرو

کیک شکلاتی

سوپ + توپک مرغ و کنجد

خوراک لوبیا + پوره سیب زمینی 

سه‌شنبه

كورن فلكس با شير

سوپ کرفس و سیب زمینی

سبزی پلو + کوکو سبزی +ماست

سبزی پلو + مرغ و ماست  

چهارشنبه

نان با پنیر+ چای 

تارت خامه شكلاتي

ساندویچ گوشت و قارچ

عدس پلو کشمش + ماست

 تاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ | 12:9 | نویسنده : خاله مریم |

 

-

صبحانه میان وعده ناهار
شنبه

نان + پنیر + چای

نان + کره + مربا

سوپ جو ماکارونی
یکشنبه

نان + پنیر + کنجد

فرنی

هلو

سیب

استمبولی پلو+ ماست کم چرب

برنج + سینه مرغ تفت داده شده در کره

دوشنبه

عدسی

هندوانه

خورش قیمه + سیب زمینی سرخ کرده

ساندویچ کتلت + ماست کم چرب

سه شنبه

تخم مرغ پخته + گوجه فرنگی

ژله میوه ای + بیسکویت

مرغ آب پز + پوره سیب زمینی و هویج

خوراک لوبیا

چهارشنبه

تارت شکلاتی

نان + کره + عسل

سبزی پلو + کوکو سبزی + سالاد شیرازی

خوراک راگو + نانتاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ | 15:41 | نویسنده : خاله مریم |

 

-

صبحانه میان وعده ناهار
شنبه

نان + کره + عسل

نان + کره + مربا

سوپ مرغ اسپاگتی
یکشنبه

نان + تخم مرغ آب پز

نان + پنیر + خیار + گوجه

ژله + بادام + پسته

عدس پلو + کشمش + ماست

چلو خورش کرفس+ ماست

دوشنبه

نان + کره  + پنیر

نان + حلوا شکری

هندوانه

ساندویچ شامی

چلو خورش قیمه + ماست

سه شنبه

نان + شکلات صبحانه

سوپ سبزیجات

زرشک پلو + مرغ + ماست

خوراک لوبیا + پوره

چهارشنبه

کورن فلکس + شیر

نان  + خامه

کیک خانگی+

آب پرتغال

شوید پلو + مرغ + ماست

ساندویچ الویهتاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ | 8:0 | نویسنده : خاله مریم |

ایام هفته

صبحانه

میان وعده

ناهار

هفته چهارم مردادماه

شنبه

نان و پنیر+ چای

کره و مربا + چای 

سوپ سبزی

ماکارونی و ماست

یكشنبه

 نان و خامه

نان و شکلات صبحانه

             بستنی و ژله

برنج و قورمه سبزی و ماست

نان + کتلت + سالاد 

دوشنبه

نان و تخم مرغ نیمرو

کیک شکلاتی و شیر

سوپ + توپک مرغ و کنجد

خوراک لوبیا + پوره سیب زمینی 

سه‌شنبه

عدسی

سوپ کرفس و سیب زمینی

سبزی پلو + کوکو سبزی +ماست

سبزی پلو + مرغ و ماست  

چهارشنبه

نان با پنیر+ چای 

بیسکویت ساقه طلا + شیر

ساندویچ گوشت و قارچ

عدس پلو کشمش + ماستتاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ | 10:18 | نویسنده : خاله مریم |
 

 

-

صبحانه میان وعده نهار
شنبه

نان + پنیر

کره + مربا + نان

سوپ سبزی ماکارونی + ماست
یکشنبه

نان + خامه

نان + شکلات صبحانه

بستنی + ژله

برنج + قورمه سبزی + ماست

ساندویچ کتلت + سالاد

دوشنبه نان + تخم مرغ نیمرو کیک شکلاتی با شیر

سوپ + توپک مرغ و کنجد و سیب زمینی

خوراک لوبیا + پوره سیب زمینی

سه شنبه عدسی سوپ کرفس و سیب زمینی

سبزی پلو با کوکو سبزی + ماست

شوید پلو + مرغ +ماست

چهارشنبه نان + پنیر + چای بیسکویت سبوس دار + شیر

ساندویچ گوشت و قارچ

عدس پلو + کشمش با ماستتاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ | 14:49 | نویسنده : خاله مریم |
 

 

-

صبحانه میان وعده نهار
شنبه

نان + پنیر

کره + مربا + نان

سوپ سبزی ماکارونی + ماست
یکشنبه

نان + خامه

نان + شکلات صبحانه

بستنی + ژله

برنج + قورمه سبزی + ماست

ساندویچ کتلت + سالاد

دوشنبه نان + تخم مرغ نیمرو کیک شکلاتی با شیر

سوپ + توپک مرغ و کنجد و سیب زمینی

خوراک لوبیا + پوره سیب زمینی

سه شنبه عدسی سوپ کرفس و سیب زمینی

سبزی پلو با کوکو سبزی + ماست

شوید پلو + مرغ +ماست

چهارشنبه نان + پنیر + چای بیسکویت سبوس دار + شیر

ساندویچ گوشت و قارچ

عدس پلو + کشمش با ماستتاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ | 14:49 | نویسنده : خاله مریم |
      - صبحانه میان وعده نهار
شنبه ------------ -------- ------------
یکشنبه

نان + کره + مربا

نان + پنیر + چای

بیسکویت سبوس دار

آب پرتغال

ماکارونی + ماست
دوشنبه

نان + حلوا ارده

نان + خامه

موز + پسته

برنج + قورمه سبزی + ماست

نان + کتلت + سالاد کلم

سه شنبه تخم مرع نیمرو سوپ کرفس و جعفری

برنج یونانی

( برنج + گوشت مرغ + هویج + نخود فرنگی + ذرت )

ساندویچ الویه

چهارشنبه

نان + مارمالاد هویج

نان + پنیر + کنجد

کیک خانگی

زرشک پلو + مرغ + ماست

خوراک راگو

(لوبیا سبز + گوشت گوساله + نخود فرنگی + سیب زمینی + هویج + رب گوجه )تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ | 14:29 | نویسنده : خاله مریم |

ایام هفته

صبحانه

میان وعده

ناهار

هفته دوم تیرماه

شنبه

نان و پنیر+ چای

کره و مربا + چای 

سوپ سبزی

ماکارونی و ماست

یكشنبه

 نان و خامه

نان و شکلات صبحانه

             بستنی و ژله

برنج و قورمه سبزی و ماست

نان + کتلت + سالاد 

دوشنبه

نان و تخم مرغ نیمرو

کیک شکلاتی و شیر

سوپ + توپک مرغ و کنجد

خوراک لوبیا + پوره سیب زمینی 

سه‌شنبه

عدسی

سوپ کرفس و سیب زمینی

سبزی پلو + کوکو سبزی +ماست

سبزی پلو + مرغ و ماست  

چهارشنبه

نان با پنیر+ چای 

بیسکویت ساقه طلا + شیر

ساندویچ گوشت و قارچ

عدس پلو کشمش + ماستتاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ | 12:12 | نویسنده : خاله مریم |

ایام هفته

صبحانه

میان وعده

ناهار

هفته سوم تیرماه

شنبه

نان و پنیر+ چای

کره و مربا + چای 

سوپ رشته

ماکارونی و ماست

یكشنبه

نان و تخم مرغ نیمرو 

نان و پنیر و چای 

       بیسکوییت سبوس دار با شیر

زرشک پلو + مرغ + ماست 

ساندویچ کتلت + سوپ

دوشنبه

نان و حلوا ارده و چای 

نان و خامه

نان + پنیر + خیار

سبزی پلو + کوکوسبزی +ماست

لوبیا پلو سالاد شیرازی

سه‌شنبه

نان و شکلات صبحانه 

نان و کره و مربا

سوپ شیر 

 

هویج پلو +مرغ +ماست

خوراک لوبیا + پوره سیب زمینی 

چهارشنبه

عدسی 

کیک شکلاتی + شیر

ساندویچ مرغ و قارچ

پلو یونانی(برنج و مرغ و ذرت  و نخود فرنگی )تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۱۲ | 19:36 | نویسنده : خاله مریم |

ایام هفته

صبحانه

میان وعده

ناهار

هفته دوم تیرماه

شنبه

نان و پنیر+ چای

کره و مربا + چای 

سوپ سبزی

ماکارونی و ماست

یكشنبه

 نان و خامه

نان و شکلات صبحانه

             بستنی و ژله

برنج و قورمه سبزی و ماست

نان + کتلت + سالاد 

دوشنبه

نان و تخم مرغ نیمرو

کیک شکلاتی و شیر

سوپ + توپک مرغ و کنجد

خوراک لوبیا + پوره سیب زمینی 

سه‌شنبه

عدسی

سوپ کرفس و سیب زمینی

سبزی پلو + کوکو سبزی +ماست

سبزی پلو + مرغ و ماست  

چهارشنبه

نان با پنیر+ چای 

بیسکویت ساقه طلا + شیر

ساندویچ گوشت و قارچ

عدس پلو کشمش + ماست

 تاريخ : جمعه ۱۳۹۳/۰۴/۰۶ | 11:32 | نویسنده : خاله مریم |

 

-

صبحانه میان وعده نهار
شنبه

نان + کره + مربا

نان + پنیر

سوپ ماکارونی + ماست
یکشنبه تخم مرغ نیمرو بستنی و ژله

برنج + خورش قیمه + ماست

ساندویچ الویه

دوشنبه

نان + خامه

نان + شکلات صبحانه

هندوانه

طالبی

استمبولی + سالاد شیرازی

شوید پلو + مرغ + ماست

سه شنبه

نان + پنیر

نان + کره + مربا

سوپ

زرشک پلو + مرغ + ماست

عدس پلو + گوشت + ماست

چهارشنبه شیر + خرما نان + پنیر + خیار

هویج پلو + مرغ + ماست

خوراک لوبیا + پوره سیب زمینیتاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ | 14:50 | نویسنده : خاله مریم |
  صبحانه میان وعده نهار
شنبه

نان + کره + مربا

نان + پنیر

سوپ ماکارونی + ماست
یکشنبه تخم مرغ نیمرو بستنی و ژله

برنج + خورش قیمه + ماست

نان + کوکو سیب زمینی + سالاد کلم

دوشنبه نان + پنیر

هندوانه

طالبی

زرشک پلو + مرغ + ماست

شوید پلو + کوکو سبزی + ماست

سه شنبه شیر + سوخاری نان + خامه

نان + خوراک لوبیا

ته چین مرغ + سالاد شیرازی

چهارشنبه

نان + پنیر

نان + شکلات صبحانه

سوپ

نان + کتلت + سالاد

برنج + قورمه سبزی + ماستتاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ | 14:30 | نویسنده : خاله مریم |
  صبحانه میان وعده نهار
شنبه

نان + پنیر

سوپ ماکارونی + ماست
یکشنبه نان + تخم مرغ پخته شیر + خرما

شوید پلو + مرغ

کوکو سیب زمینی + سالاد

دوشنبه فرنی نان + پنیر + خیار

عدس پلو + گوشت چرخ کرده + ماست

سبزی پلو + کوکو سبزی + ماست

سه شنبه نان + کره + مربا + چای نان + خامه

زرشک پلو + مرغ + ماست

خوراک لوبیا + پوره سیب زمینی

چهارشنبه  تعطیل تعطیل تعطیل


تاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ | 14:24 | نویسنده : خاله مریم |

 

-

صبحانه میان وعده نهار
شنبه

نان + پنیر

نان + تخم مرغ

سوپ ماکارونی + ماست
یکشنبه نان + تخم مرغ نیمرو هندوانه

برنج + قورمه سبزی + ماست

نان + کتلت + سالاد فصل

دوشنبه

نان + خامه

نان + پنیر

بستنی خورش کرفس + برنج + ماست
سه شنبه  تعطیل تعطیل تعطیل
چهارشنبه

نان + خامه شکلاتی

نان + کر ه + مربا

سوپ سفید

سبزی پلو + کوکو سبزی + ماست

نان + خوراک لوبیا + پوره سیب زمینیتاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ | 17:58 | نویسنده : خاله مریم |